Blocks/Tehsils/Panchayats

Sno. Tehsil Name  Sub-Tehsil Sno. Panchayat Samiti
1 Bhilwara Karoi 1 Asind
2 Hameergarh -- 2 Banera
3 Banera Raila 3 Hurda
4 Sahada -- 4 Kotri
5 Raipur -- 5 Jahajpur
6 Hurda -- 6 Mandal
7 Mandal Bagore  7 Mandalgarh
8 Kareda Gyangarh 8 Raipur
9 Mandalgarh Kachhola 9 Sahara
10 Shahpura Dhikola 10 Suwana
11 Phuliya Kalan -- 11 Bijauliya
12 Jahajpur Pander, Khajuri 12 Shahpura
13 Kotri Paroli, Badliyas    
14 Bijauliya --    
15 Asind Shambhugarh    
16 Badnore --