Administration

Name Designation Office Office1 Mobile
Shri Rajendra Bhatt Collector & DM 232601 232602 ---
Shri Harendra Kumar SP 232001 232002 9828500401
Shri Rakesh Kumar ADM (A)  232603 232604 9660173799
Sh N.K. Jain ADM (City) 232607 232608 9950658669, 9414238629
Shri Gopal Ram Birda CEO ZP    232605 236606 9414222165
Nand Kishore Rajora ACEO ZP 231325, 232609   --
Smt Teena Dabhi SDM BHL(ACEM Bhl) 232612 232613 9650165958
Prabha Gautam DIG (S/R) 232619   9414596548
Shri Nitendra Pal Singh Secy. UIT 264736 232704 9414055170
Rajni Madhiwal OSD UIT 264140   7976156055
Shri K.C. Lakhara RAA 265089   9414737076
Sh Ajit Singh Rathore Sub Registrar I 232621   9460201047
Sh Amrendra Kumar Mishra DSO  232615   94138-64228
Shri KP Inspector 232615   9462649813
Smt. Alpi Sharma Manager Civil Supply 264101   86969-36030
Shri Sharad Sharma AD SJ&E     232678   94143-02624
Shri Suresh Desai TO 232616   94137-80877
Sh Ashok Nuwal Addl. TO 232616   94148-38930
Dr Gaurav Somani AO Collectorate      86194-23013
Shr Arun Bangur DIO NIC 232640   94143-46510
Shri Kunal Derashri  DIA NIC     94600-10730
Shri Satya Dev Vyas SA(Joint Director) 236602   9413119972
Shri Pawan Nankani ACP DOIT 236602   86962-44304
Shri Aabid Husain Programmer 236602   94142-80151
Shri Mahaveer Prasad Baheti C.P.O.   232624   92149-66748
Shri Nahar Singh Jain SA     92520-60426
Shri Bhanwar Lal Aameta AD Statistics  226188   94612-94941
Shri Bheru Lal Sharma Asstt.Stat. Officer     94608-04789
Vacant - (Gani Muhommad - PA) Addl Charge Distt Minority  Officer 232086   94145-75993
Vacant (Ch smt Priyanka) DD GPF & SI 232622    
Smt. Priyanka Mehanariya AD GPF & SI 232622   82904-16801
Shri Sanjay Singh ji ADP 226302   95878-98804
Shri Raj Kumar Sharma PP     94146-08845
Smt. Shobha Rani ADP (Sr.PP) 226302   94609-94275
Shri Rakesh Kumar Moriya PM SC/DC 232625   79762-97781
Election Cell Election Cell 232030   94146-77924
Relief Cell / C.R. Relief Cell 232671    
  TDR Election 232030    
Sh Bheru Singh Rahore Dy Sup jail     8769987747
Sh Dharmendra Dadwani DLR (Legal Collectrate)     9887148938