Administration

DISTRICT ADMINISTRATION BHILWARA

1.      

Shri Muktanand Agarwal

Collector Bhilwara

232601

94685-85123

2.       

Shir Lala Ram Gugarwal

ADM (A)

232609

94610-69126

3.       

Shri Anandi Lal Vaishnav

ADM (City)

232607

94141-81116

4.       

Shri Gajendra Singh Rathore

CEO ZP  

232605

-

5.       

Shri Mukesh Meena

ACEO ZP  

232609

75978-90561

6.       

Shri Pradeep Singh Sangawat

Secy. UIT

264736

82909-11111

7.       

Smt. Nimisha Gupta

OSD UIT

264140

98290-72726

8.       

Sh. Kailash Chandra Lakhara

DIG (S/R)

232619

94147-37076

9.       

Smt. Rajlaxmi Gahlot

SDO Bhilwara

232612

95303-20004

10.  

Shri Mahaveer Prasad Nayak

District Supply Officer Bhilwara

232615

95492-50555

11.  

Shri  R. S. Dhanopiya

TO Bhilwara

232616

-

12.  

Shri Arun Kumar Jain

Tehsildar Bhilwara

232614

94133-39599